Кандидати

Елена Петкова

преференция 111

Родена в гр. Сливен, семейна. Придобива бакалавърска степен по Маркетинг и магистърска по Бизнес администрация. Кариерно се развива в сферата на частния бизнес в областта на хранително-вкусовата промишленост. Към момента е общински съветник и сътрудник на ПП Продължаваме Промяната гр.Сливен. Съучредител на ПП Продължаваме Промяната. Кауза: да бъдат изградени по-добра инфраструктура, подобряване средата на живот и повишаване качеството на услугите, които да задържат и привличат хората към областта.