Кандидати

Елица Христова-Анастасова

преференция 107

Елица Христова-Анастасова е ориентирана в справедливото и контролирано разпределение на средствата за социално подпомагане. Има опит като психолог-консултант, като основна дейност е опазването психичното здраве и подпомагане в развитието на деца със специални потребности.
Притежава бакалавърска степен „Социални дейности, магистърски степени „Социален мениджмънт” и „Психология”, следдипломна квалификация „Психолог-консултант”.
Елица ще работи за синхронизиране на европейските стандарти за хора в неравностойно положение; стимулиране на демографския ръст; адекватни реформи в пенсионната и социално- осигурителна система; подобряване условията на труд; достъп до обществения транспорт и телекомуникация до всяко населено място; ще акцентира в проблемите за опазване на околната среда и водите; приоритетност и ангажираност към българите в чужбина; провеждане на прозрачни избори и елиминиране на купения вот.
Елица Христова-Анастасова мечтае за свят по-добър към хората и животните и за адекватна грижа на държавата към децата със специални потребности.