Кандидати

Емил Бранчевски

По професия съм лекар. Желанието ми да се уча от най-добрите в професията ме отведе в Германия, където специализирах обща и коремна хирургия, а в последствие като специалист бях зам. ръководител на Центъра по херниина хирургия. Това обаче и за момент не бе повод да прекъсна връзката си с България. От 2019 г. съм част от Спаси София. Тогава създадох и започнах да ръководя екип “Здравеопазване”, който изработи най-подробната програма за общинско здравеопазване в историята на София. Вярвам, че София може да бъде модерна и достойна европейска столица със здравословна и безопасна среда на живот. Ангажирам се да положа всички усилия за постигането на тази цел. На 34 години съм, женен с едно дете на 4 г.