Кандидати

Емил Николов

преференция 107

Емил Николов е доцент в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Като част от състава на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ той води лекции и семинарни занятия по дисциплините „Предприемачество“, „Икономика на предприятието“, „Управление на човешките ресурси“, „Управление на проекти в индустрията“. Изследва проблемите на корпоративната социална отговорност и устойчивостта, като има редица публикации по тези научни теми. Член е на управителния съвет на „Асоциация на специалистите по устойчивост“ и на „Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията“. Общински съветник е в общинския съвет на община Свищов, където е част от постоянната комисия по „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. Емил Николов е на 42 години, семеен с едно дете. В свободното си време обича да кара велосипед.