Кандидати

Емилия Тончева

преференция 114

Адвокат Емилия Тончева е завършила „Право“ и „Екология и ООС“.

Повече от 24 години развива самостоятелна адвокатска практика, като работи в областта на административното право и специализира в прилагането на различни европейски програми, свързани с развитието на земеделието и селските райони, и опазването на околната среда.

През 2021 г. е Заместник-министър на околната среда и водите.

Приоритет в нейната работа е опазването на биоразнообразието; борбата срещу престъпленията против дивата природа и животните, както и защитата на
земеделските земи и развитието на биоземеделието в България.

Съчетавайки правни знания и професионално разбиране на проблемите на екологията, тя се ангажира и с изменението и допълнението на действащото в Р България екологичното законодателство.

Съдейства на различни НПО в усилията им за превенция и предотвратяване на посегателствата върху дивата природа и животните, и работи активно за развитието на екологичната значимост на зоологическите градини в България, като подпомага тяхната природозащитна дейност и роля.

Занимава се с фотография на животински видове и дива природа, и често посещава защитени територии в страната и чужбина. През 2016 г. нейна фотография на белоглав лешояд и е издадена и валидирана като официална българска пощенска марка.

Емилия Тончева е семейна, с две деца.