Кандидати

Евелин Ангелов

16 МИР Пловдив – град преференция 117

17 МИР Пловдив област преференция 118

Евелин Ангелов е предприемач с дългогодишен опит.
Завършва СА Д.А.Ценов -магистър финанси.
Смята че знанието и опита са основният фактор за постигане на успех.
Споделя ,че за политика по призвание най-съществено е чувството за отговорност.