Кандидати

Евелин Ангелов

преференция 112

Евелин Ангелов е завършил Стопанската академия “Д. А. Ценов” Свищов, магистър по “Финанси”. Има дългогодишен собствен бизнес, занимава се с търговия и преработка на хартии и картони.
Живее в гр.Пловдив.