Кандидати

Евгений Хараламбиев

преференция 106

Висше техническо образование инженер, специалност “ Изчислителна техника “ от ВТУ – Русе. Учредител на ДСБ. От 1990 г. работи в частния бизнес в сферата на производство и търговия с изделия от хартия.