Кандидати

Евгения Мирчева

преференция 107

Евгения Валентинова Мирчева завършва висше образование в Тракийски университет в гр. Стара Загора, ветеринарномедицински факултет. От завършването си до момента практикува като ветеринарен лекар. От 2013 г. е член на комисията по контрол и професионална етика гр. София към Български Ветеринарен Съюз, а от 2019 г. и до момента е председател.