Кандидати

Филип Илиев

Преференция 111

 

Филип Илиев, роден на 15 юни 1985 г. в гр. София. Семеен с едно дете.

Средно образование: Max Born Gymnasium – Мюнхен, Германия. Висше образоване: Бизнес администрация – УНСС, София; Спортен мениджмънт, маркетинг и комуникации – Università Ca’ Foscari, Венеция. През 2023 се дипломира от Българското училище за политика „Димитър Паница”.

По настоящем е управител на търговска фирма, занимаваща се с електротехническо оборудване. Работил е в Българска федерация баскетбол, един от хората, възстановили баскетболния клуб на ЦСКА през 2012 г. Има водещ принос за развитието на спорта 3х3 баскетбол в България.

Член на ДСБ от началото на 2022 г. От тогава е и координатор на работната група в партията по въпросите на Децата, младежта и спорта. Председател на ДСБ в столичния район Слатина от началото на 2023 г. Бил е кандидат за народен представител от Демократична България на парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. Съветвал е депутати от парламентарната група в Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта в XLVII, XLVIII и XLIX Народни събрания.

Основни приоритети:

Промяна на системата на финансиране на спортните федерации с фокус върху обществената значимост на видовете спорт, техните традиции в страната и успехите, вместо спечелените медали.

Привличане на средствата от компаниите за залози директно в системата на спорта и по-строги правила за реклама на хазарт в медиите, пряко обвързващо я със спортни събития.

Приемане на съвременни закони за стимулиране на младежките дейности, участие на младите в процесите, които ги касаят и защитата на техните права чрез приемане на ясни правила за доброволчество.

Владее английски, немски и руски език.