Кандидати

Галин Вутов

преференция 104

Инж. Галин Вутов е роден, живее и работи в гр. Перник. Завършил е две инженерни магистратури „Инженер Геодезист“ и „Инженер по транспортно строителство“ в УАСГ и ВТУ „Тодор Каблешков”. Инженер Галин Вутов работи в сферата на проектиране на различни инфраструктурни обекти в цяла България.