Кандидати

Галя Илиева

Кандидати за общински съветници:

101. Галя Йотова Илиева
102. Цветелина Йотова Василева
103. Изабел- Бетина Евгениева Ангелова
104. Данаил Василев Иванов
105. Галина Иванова Кръстева
106. Борислав Веселинов Пенчев
107. Ива Георгиева Братанова
108. Емилия Христова Петрова
109. Камелия Миладинова Иванова
110. Адалберт Илиев Алеков
111. Мая Цветкова Везирска
112. Николай Благоев Банчовски
113. Ваня Трифонова Димитрова
114. Дафинка Лукова Ронкова- Сиирджиева
115. Пламен Христов Павлов
116. Милица Милкова Луканова
117. Даниела Генова Бресковски
119. Даниела Светославова Цветанова
120. Борис Илиянов Борисов
121. Христо Цветков Иванов