Кандидати

Галя Илиева

преференция 105

предприемач в сферата на малкия и среден бизнес

Галя Йотова Илиева е завършила Езиковата гимназия в гр. Враца. Има бакалавърска и магистърска степен по „Международни отношения и Международен бизнес и мениджмънт“ от „СА Д.А.Ценов“ – гр. Свищов. Владее френски и английски език. Между 2003 и 2009 год., последователно е Маркетингов и Финансов консултант в СНЦ „Бизнес център – Бяла Слатина“. В момента е предприемач в сферата на малкия и среден бизнес в областта на търговията. Омъжена с едно дете.