Кандидати

Георги Атанасов

Кандидат за район “Банкя”
Издигнат от “Демократична България”
Възраст: 55 г.

Образование
Доктор на биологичните науки | Българска академия на науките
Магистър | Специалност “Инженерна журналистика” | Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Магистър | Специалност “Инженерно лесовъдство” | Лесотехнически университет София

Професионален опит
Над 20 години опит като изследовател и ръководител в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките.
Собственик и управител на първата българска компания за високи технологии в аквакултурите.
Участник в проект за създаване на Център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания.
Създател на два полезни модела, регистрирани в Патентното ведомство на Република България.

Гражданска ангажираност и лични каузи
По време на коронавирус пандемията подкрепя с материали и медицински консумативи болници и цели болнични отделения.
Предвид липсата на ангажираност на досегашната власт с основни проблеми като пътната безопасност и липсата на тротоари активно се включва в разработването на план за транспортна безопасност на град Банкя.
Лична негова кауза е да превърне Банкя в организиран, чист и зелен град.

Дейност за София до момента
Работи по проблемите на града и стратегии за развитие.
Взима активно участие в множество протести, форуми и семинари, свързани с върховенство на закона, противодействие на корупцията, здравеопазване, образование, култура и европейска принадлежност.

Планове за района
Проекти, с които градската среда да бъде безопасна, с подобрена тротоарна и пешеходна инфраструктура, а районната администрация да бъде дигитална, ефективна и отворена към хората.
Разрешаването на 22-годишния проблем със стадиона на град Банкя, възстановяването на други спортни съоръжения.
Развитие на зелената система и подобряване чистотата в Банкя.
Разкриване на нови училища и филиали на университети.

Мотив и амбиция
“Готов съм да работя за благополучието на всички граждани на Банкя.”