Кандидати

Георги Чичков

преференция 111

Инж. Георги Чичков е роден на 13.04.1986г. Завършил е средно образование в строителния техникум „Христо Ботев“ – гр. София и висше образование в УАСГ – гр. София със клалификация строителен инженер.
Има втора магистратура от УНСС – гр. София със специалност администрация и управление. Към момента е зам. кмет в СО район „Овча купел“ – с ресор „Инвестиции и строителство“.
Едни от най-важните проекти, в които е участвал: реализацията на европейски проекти от структурните и кохезионни фондове на Европа : ОПОС, Региони в растеж, ЕОБД. От проектите с национално и местно ниво успешно е работил и ръководил реализацията и изграждането на 4 детски градини с общ капацитет над 500 нови места за деца.