Кандидати

Георги Гюлев

преференция 106

Георги Гюлев е софтуерен инженер, финансист и инженер-мениджър по образование. В професионалния си опит Георги винаги е взимал про-активна позиция, що се отнася до цялостната организация на работния процес и колектив. Работата му във финансовия сектор му е предоставяла доста възможности да използва активите на финансовата институция, не само за да решава текущи нужди на клиентите и, а и да ги ограмотява. Георги е креативна личност, която винаги гледа да използва опита, да го пречупи през призмата на модернизацията и високите технологии, за да създава модерни и достъпни решения използвайки последните новости в дигиталния и реалния свят за разрешава на реални проблеми. Лични кауза са дигитализацията и образованието в населените места без Висши учебни заведение и модернизация на административните услуги, правейки ги достъпни за всички. Силно вярва, че дигитализацията и новите технологии могат най-бързо да решат голяма част от проблемите на обществото свързани и да увеличат чувството за равнопоставеност на хората в обществото, защото за компютъра няма значение колко пари имаш, а каква административна услуга искаш. Именно със скъсяване на инфраструктурата между населението и държавните институции и улесняването и прозрачността на комуникациите могат да бъдат изкоренени много от лошите практики. Дигитализацията и вдигането на квалификацията на населението вървят ръка за рака и това е добра предпоставка за създаване на високо доходни бизнеси и по този начин хората да получат по-добро възнаграждение си за труда, а така се облагородява и по-лесно населеното място. По този начин може да се децентрализира това струпване на големите бизнеси само в големите градове. Много обича животните и липсата на адекватна зоополиция и законодателство в тази насока също ще бъдат от каузите, зад които ще застане освен образование, дигитализация и равенство на достъпа и правата на всички граждани, които ги има на хартия, но не са реално изпълнени!