Кандидати

Георги Недев

Георги Недев е нещатен сътрудник в 48-то и 49-то Народно събрание с ресор социална политика и регионално развитие.
Председател е на организацията на Демократи за силна България в Перник. Недев участва в политиката от 2004 г, когато е сред учредителите на ДСБ в миньорския град. От 2007 до 2011 г. е общински съветник. В периода активно работи в комисиите по „Местно самоуправление, обществен ред, сигурност, човешки права и вероизповедания“ и „Опазване на околната среда, водно, горско и селско стопанство“. От 2000 до 2011 г. Недев е председател на Регионалния синдикат на машиностроителите и металоработниците към КТ „Подкрепа“.

Възпитаник е на Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ в Перник, специалност „Технология на черните метали“. Завършил е „Регионално развитие и геоикономика“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През учебната 2018/19 година Недев е сред първите випускници на Политическа академия „Атанас Буров“.
Над 20 години развива кариерата си в международни компании в сферата на машиностроенето. Има частен бизнес, където работи с творци и публики в областта на съвременното музикално изкуство.

Кандидати за общински съветници:

101. Георги Недков Недев
102. Ивона Антониева Любенова
103. Галин Валентинов Вутов
104. Юлиан Павлов Цветков
105. Калоян Любомиров Велинов
106. Тихомир Пламенов Тихомиров
107. Калин Пламенов Соколов
108. Николай Маринов Николов
109. Николай Любчев Драгомиров
110. Радослав Людмилов Чайров
111. Малина Красимирова Асенова
112. Антонио Руменов Григоров
113. Йоана Пламенова Ангелова
114. Милена Любомирова Исаева
115. Константин Васков Иванов
116. Стивън Павлов Павлов
117. Изабела Бисерова Иванова
118. Михаела Михайлова Спасова