Кандидати

Георги Пилев

преференция 115

Георги Пилев притежава магистърска степен по бизнес администрация от Нов български университет, гр.София, както и магистърска степен по публична администрация от Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“.
В периода декември 2014г.- февруари 2017г. заема длъжността на заместник-областен управител на област Пловдив.
Към настоящия момент е управител на дружество, което развива дейност в хранително-вкусовата промишленост. Живее в град Сопот, област Пловдив.