Кандидати

Георги Тодоров

Роден съм през 1989 г. и оттогава съм живял, израснал и учил в “Люлин”, V-ти микрорайон. Моят район винаги е бил част от една „друга“ София, която колеги и приятели избягват, а мнозина с изненада са слушали от мен за добрите възможности и прекрасните хора там. Приемам за моя основна цел и кауза да разкрия и реализирам огромния потенциал, който Люлин има като пример за голям краен квартал с чудесна жизнена среда за младите семейства и децата, поддържани зелени площи и подредено паркиране.
Адвокат съм с повече от 10г. професионален опит в областта на недвижимите имоти, регулация и устройство на територията, административни и търговски дела. Често съм се сблъсквал с апатията и безсилието на районните администрация и Столична община да предоставят услуги на нужното ниво за гражданите и бизнеса. Убеден съм, че професионалният ми опит и досегът, който съм имал до общинската администрация, ще допринесат за това да изградя прозрачна и отворена към гражданите администрация, да запазя зелените площи и да създам условия за чист и подреден квартал. Винаги съм имал ясно изразена гражданска позиция. Инициирал съм редица срещи и протести относно липсата на адекватна грижа за децата и подрастващите, недостига на места в детските градини и ясли, осигуряване на пътна безопасност и опазване на зелените градски площи. Гордея се с успехите си в тази посока, а именно осигуряване на обезщетения за неприети деца в детски ясли и градини, предприемане на мерки по обезопасяване на терени в Столична община, както и някои законодателни промени.