Кандидати

Григор Григоров

Преференция 104

Григор Венциславов Григоров адрес; гр. Габрово, ул. „Острец“ No 9 Б
Роден е на 06.01.1969. в гр. Бяла, област Русе.
Средно образование завършва в ПМГ „Иван Гюзелев“ гр. Габрово – 1987г.

За периода от 1987 г. до 1992 г. се обучава във ВВВУ „Георги Бенковски“ гр.
Долна Митрополия с инженерна специалност „Авиационна техника“ – военен
пилот.

След напускане на Българската армия през 2002 г. завършва магистратура
по “финансов мениджмънт“ в Стопанска академия „Димитър
Ценов“гр.Свищов. Завършил съм и магистратура по “обществено здраве и
здравен мениджмънт” от Медцински университет гр. Плевен.
От 1992 г. До 2002 г . работя във „Военно-въздушните сили“ като летец-пилот.

Производственият му стаж като икономист включва следните длъжности:
– оперативен счетоводител в „Хринад ООД“ Севлиево 2006-2007 г.;
– ръководител административен отдел в Лесокомерс ХВ – 2007 г.
– финансов анализатор в „Проект сървиз“ ЕООД Габрово 2007-2008 г.;
– главен счетоводител в „СБАЛББ-Габрово“ ЕООД гр. Габрово 2008 -2023г.;
Семейно положение с едно дете.