Кандидати

Гроздан Тодоров

Гроздан Тодоров е с висше образование, магистър по специалност Агрономство с професионална квалификация Магистър – агроном от Бургаския свободен университет.
Биле началник на общинска служба „земеделие и гори“ гр. Сунгурларе, директор на „Общинска собственост “ и главен. експерт „Общинска собственост“ и в отдел „Спорт и туризъм“ в Община Сунгурларе.Председател на управителния съвет на общински футболен клуб “ Сунгурларска долина“ гр. Сунгурларе.

Кандидати за общински съветници:
101. Гроздан Димов Тодоров
102. Стефан Георгиев Трашлиев
103. Галина Желязкова Николова
104. Али Ахмед Абтула
105. Райо Чанев Раев
106. Александър Димитров Кабаков
107. Мариян Тодоров Добрев