Кандидати

Гроздан Тодоров

преференция 122

Гроздан Тодоров е с висше образование, магистър по специалност Агрономство с професионална квалификация Магистър – агроном от Бургаския свободен университет.
Биле началник на общинска служба „земеделие и гори“ гр. Сунгурларе, директор на „Общинска собственост “ и главен. експерт „Общинска собственост“ и в отдел „Спорт и туризъм“ в Община Сунгурларе.Председател на управителния съвет на общински футболен клуб “ Сунгурларска долина“ гр. Сунгурларе.