Кандидати

Христо Даскалов

17 МИР Пловдив област преференция 103

16 МИР Пловдив град преференция 116

Проф. д-р Христо Даскалов е завършил ветеринарна медицина, има професионален стаж от 38 години като учен, експерт и специалист в областта на безопасността и контрола на храните и биология и болести на хидробионтите. Ръководител на Националния център по безопасност на храните към БАБХ от 2011 г. и досега. Заместник председател на Селскостопанска академия през периода май 2015 – април 2017 г. Изпълнителен директор на БАБХ от декември 2021 г. до настоящия момент. Народен представител в 47 и 48-то НС от ПП “Продължаваме промяната”.
Специализирал в Heriot-Wat University, Великобритания в периода 1996-1998 г. по линия на НАТО и програма ТЕМПУС. Специализирал по програма на USDA и Borlaug Program в Държавен университет във Форт Колинз, Колорадо, САЩ през 2003 и 2006 г., както и в страни като Нидерландия, Дания, Швеция, Франция, Германия и много други.
Ръководител на научни проекти по 7-ма рамкова програма и Хоризонт 2020. Член на
работни групи на ЕК и Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), Парма в
областта на безопасността на храните от 2008 г. и досега. Ръководител на работна група по Codex Alimentarius по време на Българското председателство на ЕС през 2018 г. Лектор на български и английски в СУ, Лесотехнически у-т, Тракийски у-т. Тютор по
програма на ЕС “Better Training for Safer Food” от 2017 до 2022 г. Женен, с три деца.
Учредител на ПП „Продължаваме Промяната“ през април 2022 г.