Кандидати

Христо Лютаков

преференция 108

Христо Лютаков е роден в гр. Русе. Той е възпитаник на Английската гимназия и по-късно завършва бакалавър Стопанско управление във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.
Още през 2005-та започва да помага в семейната фирма за услуги и да изучава бизнес средата в града и страната.
През 2011-та година съ-основава международна компания в областта на рекламата, а след това кариерното му развитие продължава като мениджър проекти към Управляващия Орган на програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България, финансирана от Европейския Фонд за Регионално Развитие.
В момента заема позиция в международния отдел на местна компания, която е на челно място в класацията К100: Най-големите компании в България.
Владее свободно английски. Баща на две деца.