Кандидати

Христо Лютаков

преференция 114

Христо Лютаков е роден в гр. Русе. Той е възпитаник на Английската гимназия и по-късно завършва бакалавър Стопанско управление във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”. Още през 2005 г. започва да помага в семейната фирма за услуги и да изучава бизнес средата в града и страната.
През 2011 г. съосновава международна компания в областта на рекламата, а след това кариерното му развитие продължава като “Мениджър проекти” към Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България, финансирана от Европейския Фонд за Регионално Развитие.
В момента заема позиция в международния отдел на местна компания, която е на челно място в класацията К100: Най-големите компании в България.
Владее свободно английски. Баща на две деца.