Кандидати

Илина Мутафчиева

Илина Мутафчиева е народен представител в 48-ото и 49-ото Народно събрание, член на Комисията по труда, социалната и демографска политика и заместник-председател на Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта.

Работи й е насочена към развитие на възможностите за региона, по-активно участие на младите хора, включването на уязвими групи, чистота на въздуха и устойчиво развитие.

Магистър по „Международни икономически отношения“ в УНСС, владее френски и английски език. Лицензиран брокер на ценни книжа към Комисията по финансов надзор. Понастоящем е докторант в Университета по национално и световно стопанство в катедра “МИО и бизнес“. Има дългогодишен опит в сферите на образованието, устойчивото развитие, правата на човека и е рабитила по редица кампании и инициативи на местно, национално и международно ниво. Била е два мандата председател на Национален младежки форум – платформа, обединяваща младежките организации в България, експерт в редица граждански организации и активист в редица обществени каузи.

Носител на отличия за своята работа в сферите на доброволчество, хуманитарно лидерство и социално предприемачество.

През годините Илина Мутафчиева е била социален предприемач и граждански активист.