Кандидати

Искра Василева

преференция 110

Искра Василева е родена и израснала в гр. София.
През 1997 г. завършва 7 СОУ „Св. Седмочисленици“ – гр. София с профил „Математика, физика и астрономия“, което училище е наследник на основаната през 1879 г. Първа софийска девическа гимназия /първото средно девическо училище в България/.
През 2003 г. придобива висше юридическо образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, след което последователно работи в Агенция за държавни вземания – Регионална дирекция-София /към онзи момент администрация към министъра на финансите/, подпомагайки дейността на публичните изпълнители, свързана с организиране обезпечаването и принудителното събиране на публичните вземания, и в Комисия за финансов надзор – управление „Надзор на инвестиционната дейност“, където повече от 12 години осъществява дейност, свързана с дейността на комисията по отношение регулаторната ѝ функция върху дейността на регулираните пазари на ценни книжа, колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, дружествата със специална инвестиционна цел и др.
Към настоящия момент е адвокат, вписан в регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия – Пловдив.
Като част от отбора на политическа партия „Продължаваме промяната“ каузата на Искра Василева е да продължава да призовава гласоподавателите в гр. Пловдив да проявят активност на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители в Петдесетото Народно събрание на Република България на 09 юни 2024 г. и да гласуват, защото с тази тяхна подкрепа започналата положителна промяна ще продължи към изграждането на стабилна и правова България, в която всеки ще разбере, че «благоденствие» не е само дума, а реалност.
Безпрекословно споделя думите на Васил Левски, че «От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи», защото е вярно, че един човек не може да промени света, но всички заедно могат да променят бъдещето на България и стъпка по стъпка започнат да изграждат своето по-добро утре, бидейки част от промяната.
Свободното си време посвещава на своето семейство и литературата, обича и разходките сред природата. Ценител е на класическата музика и музикално-сценичните изкуства.