Кандидати

Искрен Арабаджиев

Искрен Арабаджиев е роден през 1991 г. в град Ловеч. Завършва езикова гимназия „Екзарх Йосиф I” с немски език. След това продължава обучението си в СУ „ Св. Климент Охридски“, където получава бакалавърска степен по специалност „Икономика“ и магистърска степен по специалност „Счетоводство и одит“.
Първите 5 години от професионалния си опит трупа в сферата на счетоводството и финансите в различни международни компании.
През 2020 г. започва работа като заместник-кмет на Столична община – район „Студентски“, чието население е над 100 000 души. Като част от ръководството на Общината, той ръководи 70 човека и оглавява отговорните ресори финанси, образование, култура и спорт. Негова е и нелеката задача да осъществи административна реформа, чрез която да подобри процесите в Общината и да ги превърне в ефективни и работещи в полза на хората.
Впоследствие е избран за народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-тото Народно събрание от Ловеч.
Като народен представител от областта и с вече натрупан сериозен административен опит, Искрен Арабаджиев работи активно по сигнали на граждани и се опитва да разреши казуси, с които местните власти не успяват да се справят с години.
С кандидатурата си за кмет на Община Ловеч Искрен Арабаджиев вярва, че е време е да спрем да се примиряваме с негативните тенденции, да ги обърнем и да живеем достойно в родния си град.

Кандидати за общински съветници:

101. Искрен Цветославов Арабаджиев
102. Младен Минков Близнаков
103. Ирен Сергеева Кривошиева-Досева
104. Йоланда Венеславова Цонева
105. Мирослав Василев Йонков
106. Снежана Цветанова Серафимова
107. Атанас Владимиров Трифонов
108. Владимир Панчев Ганчев
109. Ивалина Петрова Христова
110. Йордан Стойчев Найденов
111. Васил Панчев Мандев
112. Мая Велик Йовкова
113. Елена Петкова Георгиева
114. Иван Стойчев Маринов
115. Пламен Георгиев Якимов
116. Петя Любенова Атанасова
117. Искрен Тошев Трифонов
118. Стефка Петкова Дафова
119. Цанко Стойков Етев
120. Ценка Георгиева Иванова