Кандидати

Исмаил Касабов

Кандидати за общински съветници:

101. Исмаил Ахмедов Касабов
102. Невин Хюсеин Бурук
103. Сидика Алиева Ахмедова
104. Селяйдин Хюсеинов Кумалиев
105. Сюзан Назмиева Мехмед
106. Светла Василева Кившанова
107. Ахмед Ахмедов Пашов
108. Сали Зейнулов Чалъков
109. Илия Пламенов Илиев