Кандидати

Ивайло Йорданов

преференция 118

Ивайло Йорданов е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“, както и английска филология в ШУ „Константин Преславски“. Практикува като адвокат и преводач.