Кандидати

Ивайло Коев

преференция 124

Роден през 1965 г. в гр. София, с една дъщеря.
Експерт инспектор Авиационна безопасност с национален и международен опит, с добра ориентация в сложни ситуации и развитие на ефективни програми. Ще работи активно в обществен интерес за тотално реформиране на системите за безопасност във всички видове транспорт. С мисия в отстояване на гражданските свободи и неприкосновеност на личността при осигуряване на
безопасни и сигурностни социални условия на живот.