Кандидати

Ивайло Кукурин

От раждането си живея в ж.к. “Младост” и съм избрал и в бъдеще да остана тук. Професионалната ми кариера вече тринадесет години преминава в структурата на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“, като през по-голямата част съм изпълнявал длъжността инженер Хидроенергийни системи. Последните три години заемах позицията на Ръководител отдел „Технически“, като поех отговорността, заедно с екипът ми, да осигурим оптималната експлоатация на големите язовирни стени в страната. За добрите резултати в кариерата ми от основно значение беше образованието. Завършил съм 73-то СОУ „Владислав Граматик“ с профил немски език, като в последствие висшето си образование завърших в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, със специалност хидростроителство. Имах възможността да придобия и допълнителни умения от втората ми магистърска квалификация – инфраструктурно планиране и мениджмънт, което завърших в Технически университет във Виена. Именно тази квалификация ми дава и увереността, че мога да се справя с предизвикателствата в управлението на район „Младост“.