Кандидати

Ива Михайлова

преференция 107

Ива Михайлова е родена в град Пловдив. Висшето си образование придобива в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност Право. Вписана е в адвокатската колегия на град Стара Загора и работи като адвокат повече от 20 години.