Кандидати

Иван Цветков

Кандидати за общински съветници:

101. Иван Романов Цветков
102. Мирослав Иванов Гунешки
103. Дафина Генова Николова
104. Тошко Василев Георгиев
105. Девора Венкова Манойлова
106. Румен Митков Минчев
107. Пепа Вутева Дивчева
108. Димитр Найденович Найденов
109. Даниела Асенова Делийска
110. Ирена Маркова Иванова
111. Стефи Алексиева Рашкова- Кръстева
112. Милена Йорданова Илиева- Стефанова
113. Красимир Димитров Цачев
114. Христина Йосифова Петрова- Маринова
115. Надка Иванова Николова- Петрова
116. Симеон Тодоров Христов