Кандидати

Иван Хрисин

преференция 116

Иван Хрисин -семеен с две деца, собственик на фирма, лицензиран лесовъд, предприемач.