Кандидати

Иван Иванов

преференция 105

Иван Иванов е представител на „Да, България“ в листата на Габровския многомандатен избирателен район.
Завършил е Техническия университет в Габрово със специалност „ Уредостроене“.
Проектант е в областта на електротехниката, автоматиката и съобщителната техника и член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
От 1997 г. развива собствен частен бизнес в сферата на системи за сигурност.
Външен експерт при предварителен контрол на обществени поръчки към АОП в областта на системите за управление на сигурността.

В свободното си време се занимава с пчеларство