Кандидати

Иван Кулин

преференция 135

Иван Кулин е инженер в сферата на автомобилната електроника. Участва в разработката на зарядните устройства, част от електромобилите на едни от най-големите европейски автомобилни производители. Член е на изпълнителния съвет на местната организация на “Да,България” в столичния район “Слатина”.

Иван завършва Техническия университет в София, магистър е по “Електроника”. По време на следването си активно участва в Студентския, Факултетен и Академичен съвет, където помага на студентите с реализацията им. През годините е показвал лидерски способности в редица проекти, както и желанието си за подобряване на качеството на образованието. Съосновател е на отбора на формула стюдент и е лидер на отдел електроника.

Иван се бори за по-добро бъдеще за България. Част от нещата, които иска да постигне са: развитие на инженерното образование, спиране на неправомерното изсичане на горите, прозрачност в управлението, създаване на електронно правителство и развитие на моторните спортове в България.