Кандидати

Иван Ванчев

преференция 108

Роден е в гр. Харманли. Живее в град Димитровград. Завършил е Математическата гимназия в гр. Хасково. Инженер по радио-електроника. До 2002 г. е работил като офицер в Българската армия, в момента е управител на застрахователен офис. Специализирал е застрахователно и осигурително дело. Семеен, с 2 деца и една внучка.
Работил е в неправителственния сектор, като е участвал при разработването и реализацията на множество проекти, свързани с опазване на природата – еко пътеки, възстановяване на паркове, градинки и обществени сгради.