Кандидати

Ива Радева

преференция 121

Ива Радева има професионален опит в областта на финансите, микро и макро икономиката, банковото и застрахователното дело, както и в работа непосредствено с големи корпоративни клиенти – български и чуждестранни, вкл. и държавни предприятия и структури. Ива е магистър по икономика от Икономически Университет Варна, а средното си образование завършва в езикова гимназия ГПЧЕ Ромен Ролан Стара Загора с английски и френски език. Има задълбочени познания в областта на финансовия и икономически анализ, прегледа, планирането и изготвянето на финансова и икономическа обосновка на проекти от различен характер в различни области. Нейните приоритети са: справедливо и икономически обосновано разпределяне на публичните средства от бюджета; задвижване на икономиката; облекчаване на административната тежест за частния бизнес. Щастливо омъжена, с едно дете.