Кандидати

Ива Руйчева

преференция 117

Ива Руйчева е учила в универистета в Оксфорд, където е и работила като научен асистент-изследовател. Завършва специализацията си в Института по Психиатрия, Психология и Невро-науки към Кингс Колидж, Лондон. Работила е в едни от най-големите и престижни болници на Великобритания и Европа, по редица здравни проекти на ООН в Африка и като експертен съветник към правителствата на Гърция и Великобритания. В България е била член на комитета на редица благотворителни организации насочени към деца лишени от родителска грижа. Здравостта и здравето на обществото, както и наличието на адекватни социални грижи, осигуряваща социална справедливост в обществото винаги са били основен личен и професионален приоритет и фокус. е учила в универистета в Оксфорд, където е и работила като научен асистент-изследовател. Завършва специализацията си в Института по Психиатрия, Психология и Невро-науки към Кингс Колидж, Лондон. Работила е в едни от най-големите и престижни болници на Великобритания и Европа, по редица здравни проекти на ООН в Африка и като експертен съветник към правителствата на Гърция и Великобритания. В България е била член на комитета на редица благотворителни организации насочени към деца лишени от родителска грижа. Здравостта и здравето на обществото, както и наличието на адекватни социални грижи, осигуряваща социална справедливост в обществото винаги са били основен личен и професионален приоритет и фокус.