Кандидати

Иво Атанасов

преференция 102

Иво Атанасов е завършил Математическата гимназия във Видин и право в СУ “Климент Охридски”. След дипломирането си се завръща във Видин и работи като нотариус и съдия във Видинския районен съд. 0т 1992 г. е адвокат във Видинската адвокатска колегия. В професионалния си опит е заемал позиции като юридически консултант на най-големите банки в града, както и на много български и чуждестранни дружества.
Роден е на 29.05.1965 г. в Свиленград.