Кандидати

Иво Дечев

преференция 114

Иво Дечев е на 33 г., от гр. Горна Оряховица, област Велико Търново. Той е лесовъд, мениджър и предприемач. Има 12 г. опит в сферата на Горското стопанство.
Той е дипломиран икономист от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, в момента учи последна година магистратура в Лесотехнически университет гр. София.
Семеен, с 2 деца. Владее английски и немски език.