Кандидати

Иво Иванов

преференция 113

Иво Иванов е на 31 години, роден и отраснал в град Благоевград. Той е магистър по Международни отношения от университета Хаджеттепе в Анкара/Турция и бакалавър по Политология в Югозападния университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Смята, че постигането на високо ниво на социална справедливост, борбата с корупцията и правосъдната реформа са нещата, върху които трябва да бъде фокусът на развитието на нашата държава.