Кандидати

Иво Михайлов

02 МИР Бургас преференция 118

23 МИР София преференция 120

Завършил „Комуникационна техника и технологии“ в ТУ – София. В момента завършва магистратура по „Политически мениджмънт и публични политики“ в НБУ. Предприемач с дългогодишен опит в сферата на туризма. Ангажиран в насърчаването на програми за подкрепа на младите предприемачи и иноватори, за достъп до обучение, менторство и ресурси за развитие на своите идеи и бизнеси. Силно социално и обществено ангажиран. Семеен с две деца.