Кандидати

Иво Димитров

преференция 108

IT експерт, собственик и управител на фирми. Завършил с отличия ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Разград и ВМЕИ Варна. Инженер по електроника и автоматика със специалност „Изчислителна техника“, има магистърска степен „Приложни микропроцесорни системи“.