Кандидати

Иво Михайлов

преференция 120

Иво Михайлов е предприемач с 20-годишен стаж в областта на туризма. Докторант в Университета за национално и световно стопанство. Женен с две деца – близнаци на 13 г.