Кандидати

Изабела Иванова

преференция 113

Изабела Иванова е на 52 г. През последните 18 г. живее и работи в гр. Варна.
Завършила е висшето си образование през 1998 г. – специалност „Право“ в ЮЗУ „Н. Рилски“ – гр. Благоевград.
Повече от 20 г. работи като адвокат, вписана е в Софийската адвокатска колегия.