Кандидати

Йона Генчева

преференция 129

Родена на 01.09.1986
гр.Сливен

Образование Юридически факултет
ВСУ Варна Черноризец Храбър

Обучение Франция Париж
Афокал Париж
С.А.Р Париж

Езици Френски , Руски, Сръбски

Професия

Правен Консултант
Управление на собствен семеен бизнес