Кандидати

Йонко Йовчев

преференция 111

Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“, а след това бакалавърски степени по „Маркетинг” и „Финанси” в Стопанската академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Продължава с магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт” и специализация по „Финансово разузнаване”. Понастоящем се занимава с търговия с индустриална техника, като участва активно в проектите по модернизация и оптимизация в големите частни производствени компании в региона. В допълнение консултира частни и бизнес клиенти в сферата на управлението на финансите. Активно обучава и развива консултанти в сферата инвестициите и застраховането. Вярва, че винаги има как.