Кандидати

Йоно Чепилски

Преференция 112

Магистър по икономика и бакалавър по европеистика. Владее свободно английски и немски език. Любител на историята. Член на ДСБ – Пловдив от 2014 г.
Участието му в политиката е посветено на желанието му да видя силна България с реализиран
потенциал – икономически и човешки – една България, в която властва силата на закона – еднакъв
за всички – и в която административният апарат, здравната и образователната система са
поставени в услуга на индивида и неговото развитие.